Publicații

Pe parcursul anului, în rezultatul colaborării dintre arheologii de la 4 instituții (UPSC, USM, MNIM și FU Berlin), membrii echipei au participat la editarea unui important volum  finanțat de prestigioasa Fundație Alexander von Humboldt. Totodată, au fost declanșate acțiunile de procesare a materialelor pentru următorul număr al Revistei PLURAL, seria archaeologica III (revistă de categoria A, indexată Scopus).

Membrii echipei au publicat 18 articole și rezumate , dintre care 3 au văzut lumina tiparului în reviste indexate Scopus.

Editor culegere de articole

 

Articole în reviste științifice

în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS

în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS

  • MUNTEANU, Octavian. Începutul culturii Poieneşti-Lucaşeuca: necropole versus aşezări. In Memoria Antiquitatis, XXXVII 2021, ISSN 1222-7528 (sub tipar)

Articole în culegeri ştiinţifice naționale/internaționale

culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare:

  • MUNTEANU, Octavian, IARMULSCHI, Vasile, BĂŢ, Mihail und ZANOCI, Aurel. Zur latènezeitlichen Ringfibeln mit aufgerollten Enden aus dem Prut-Dnister Gebiet, In: A. MICHALOWSKI and M. TESKA, eds. In Honorem prof. Machajewski, Poznan 2021, p. 47-67 (sub tipar), articol elaborat prin antrenarea laboratorului în proiecte deja aflate în derulare: Proiectul de cercetare 2080009.1606.14 – Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică.
  • MUNTEANU, Octavian, BATOG, Nicolai şi Valeriu PROHNIȚCHI, Fortifications Gétiques sur le cours Inférieur de la rivière Răut (particulièrement sur le site Butuceni-Ouest), In: Fortifications and fortification systems East from the Carpathians. Social energies and strategies. From Prehistory to the Middle Ages., Cluj-Napoca-Iaşi-2021, 163-178 (sub tipar).
  • culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova
  • MUNTEANU, Octavian, IARMULSCHI, Vasile. Celturile: un nou tip de unelte de fier în spațiul pruto-nistrean. In: A. Zanoci and Mihail Băţ eds. Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului, Bons: Chişinău, 2021. (sub tipar).

Articole în materiale ale conferințelor științifice

în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova):

Teze ale conferințelor ştiinţifice

în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)

în lucrările conferințelor ştiinţifice naționale cu participare internațională