Octavian Munteanu, dr. conf. univ.

Șeful laboratorului

Principalul interes de cercetare este determinat de arheologia preistorică, cu accent special pe studiul așezărilor din epoca Latène în Europa de Sud-Est. Perioada investigată este determinată de rezultatele avansării populațiilor germanice spre silvostepa est-carpatică și relațiile acestora cu populația locală (contacte între culturile arheologice Poienești- Lucaşeuca – Zarubineck – Jastorf – Przeworsk). Totodată, interesele științifice sunt conectate la perioada imediat anterioară, caracterizată prin manifestările culturii Getice. ocmunteanu@gmail.com

Mai mult >>

Vasile Iarmulschi, dr.

Cercetător științific

cercetător științific la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și la Universitatea Liberă Berlin. Autor și coautor a mai mult de 30 de lucrări științifice, inclusiv 2 monografii. Arheolog expert în registrul arheologilor din RM. Domeniul de cercetare: mobilitatea umană din epoca Latène târzie și romană timpurie din Barbaricum; cultura Poienești-Lucașeuca; cultura Zarubincy.

Mai mult >>

Nicolai Batog, dr.

Cercetător științific

Instytut Archeologii, Uniwersytet Adam Mickiewicz, Poznań, Polska

Mai mult >>

Cristian Corolenco

Cercetător științific

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea Filologie și Istorie

Mai mult >>