Misiune

Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie ArheoTop, înfiinţat în anul 2021, și-a propus să devină o platformă ce oferă o cât mai largă deschidere spre cercetările interdisciplinare în arheologie.  Explorând din plin metodele tradiționale ale cercetării arheologice și analizei materialului rezultat din săpăturile arheologice, laboratorul urmează să valorifice la maxim posibil metodele de cercetare interdisciplinară și să contribuie la utilizarea cât mai extinsă a metodelor non-invazive, răspunzând, în acest fel, necesităților actuale în cercetarea arheologică.    Totodată, laboratorul va pune accent continuu pe valorificarea şi promovarea patrimoniului arheologic. O astfel de abordare va contribui la creșterea performanţei stiinţifice și la sporirea capacităţii de integrare a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă în aria europeană a educaţiei si cercetării, dar va și deveni un pilon în procesul de transmitere spre comunitate a valorilor patrimoniului arheologice și apropierea comunității de protecția acestuia.

O componentă esențială a laboratorului o constituie antrenarea tinerei generații interesate de studiul arheologiei, oferind posibilitatea formării lor ca specialiști calificați. În acest sens, se va urmări atragerea lor în toate tipurile de cercetări ce vor fi organizate în cadrul laboratorului, se vor organiza școli de vară și întâlniri cu specialiști notorii din diverse domenii conexe studiului arheologic, dar se și va insista pe organizarea mobilității academice internaționale pentru a racorda cunoștințele și abilitățile tinerei generații de specialiști la cerințele actuale pentru studii interdisciplinare si transdisciplinare.