Conferințe

Pe parcursul anului 2021 membrii echipei au prezentat 11 comunicări la 8 la conferințe naționale și internaționale, în țară și peste hotare.